Buksan ang Aming Puso (Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Buksan ang aming puso,
turuan mong mag-alab;
Sa bawat pagkukuro,
lahat ay makayakap.

KORO:
Buksan ang aming isip,
sikatan ng liwanag.
Nang kusang matangkilik,
tungkuling mabanaag.

Buksan ang aming palad,
sarili’y maialay;
Tulungan mong ihanap,
kami ng bagong malay.
Buksan ang aming puso,
turuan mong mag-alab;

Sa bawat pagkukuro,
lahat ay makayakap.
Buksan ang aming isip,
sikatan ng liwanag.
Nang kusang  matangkilik,
tungkuling mabanaag. (KORO)

Post a Comment

Previous Post Next Post
Be a SMART stock investor guided by 8 top stockbrokers!

Contact Form