Buksan ang Aming Puso (Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Buksan ang aming puso,
turuan mong mag-alab;
Sa bawat pagkukuro,
lahat ay makayakap.

KORO:
Buksan ang aming isip,
sikatan ng liwanag.
Nang kusang matangkilik,
tungkuling mabanaag.

Buksan ang aming palad,
sarili’y maialay;
Tulungan mong ihanap,
kami ng bagong malay.
Buksan ang aming puso,
turuan mong mag-alab;

Sa bawat pagkukuro,
lahat ay makayakap.
Buksan ang aming isip,
sikatan ng liwanag.
Nang kusang  matangkilik,
tungkuling mabanaag. (KORO)

Your voice matters. Discussions are moderated for civility before being published on the blog. Read my comment policy here.

Previous Post Next Post