Halina, Hesus, Aming Mananakop (Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Danny Isidro, SJ - Nemy Que, SJ


Halina, Hesus, aming Manankop, dusa ng 'Yong bayan, masda't abut-abot,
Sa pag-ibig, salat; katarunga'y kapos. Tangi Kang pag-asa, O Hesus.

Halina, Hesus, aming Mananakop, awa Mo't biyaya sa ami'y ipaabot.
Pag-ibig Kang tunay, katarungang lubos. Tangi Kang pag-asa, O Hesus.

Halina, Hesus, aming Mananakop, kaming Iyong bayan, bigyang lakas-loob.
Hinihintay naming, pagdating Mong puspos.
Tangi Kang pag-asa, O Hesus! O Hesus!

Your voice matters. Discussions are moderated for civility before being published on the blog. Read my comment policy here.

Previous Post Next Post