Halina Hesus (Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Eduardo P. Hontiveros, SJ - Rene B. Javellana, SJ


Halina, Hesus, halina
Halina, Hesus, halina!

Sa simula isinaloob Mo
O D'yos, kaligtasan ng tao
Sa takdang panahon ay tinawag Mo
Isang bayang lingkod sa Iyo

Gabay ng Iyong bayang hinirang
Ang pag-asa sa Iyong Mesiya
"Emmanuel" ang pangalang bigay sa Kanya
"Nasa atin ang D'yos tuwina."

Isinilang S'ya ni Maria
Birheng tangi, Hiyas ng Judea
At "Hesus" ang pangalang bigay sa Kanya
"Aming D'yos ay Tagapagadya."

Darating muli sa takdang araw
Upang tanang tao'y tawagin
At sa puso Mo aming Ama'y bigkisin
Sa pag-ibig na di mamaliw

Post a Comment

Previous Post Next Post
Be a SMART stock investor guided by 8 top stockbrokers!

Contact Form