Narito Ako (Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

KORO:
Panginoon, narito ako.
Naghihintay sa utos Mo.
Lahat ng yaman ko, ay alay ko sa 'Yo
Ikaw ang tanging buhay ko.

1. Batid ko nga, at natanto,
Sa kasu-latan 'Yong turo.
Pakikinggan at itatago,
Sa sulok ng puso. (KORO)

2. 'Yong pagligtas, ihahayag,
Hanggang sa dulo ng dagat.
Pagtulong Mo't pusong dalisay,
Aking ikakalat. (KORO)

Post a Comment

Previous Post Next Post
Be a SMART stock investor guided by 8 top stockbrokers!

Contact Form