Tanging Yaman (Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

KORO:
Ikaw ang aking tanging yaman
Na di lubusang masumpungan
Ang nilikha Mong kariktan
Sulyap ng 'Yong kagandahan

Ika'y hanap sa tuwina
Nitong puso'ng Ikaw lamang ang saya
Sa ganda ng umaga
Nangungulila sa 'Yo, Sinta (KORO)

Ika'y hanap sa tuwina
Sa kapwa ko Kita laging nadarama
Sa Iyong mga likha
Hangad pa ring masdan ang 'Yong mukha (KORO)

Post a Comment

Previous Post Next Post
Be a SMART stock investor guided by 8 top stockbrokers!

Contact Form