Unang Alay (Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

KORO:
Kunin at tanggapin ang alay na ito mga biyayang nagmula sa pagpapala Mo.
Tanda ng bawat pusong pagkat inibig Mo, ngayo’y nananalig, nagmamahal sa ‘Yo.

1. Tinapay na nagmula sa butil na trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo;
at alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inuming nagbibigay lakas. (KORO)

2. Lahat ng mga lungkot, ligaya’t pagsubok, lahat ng lakas at kahinaan ko.
Inaalay kong lahat buong pagkatao, ito ay isusunod sa ‘Yo. (KORO)

3. Ang bayang inibig Mo ngayo’y umaawit, sa Iyo ay sumasamba’t nananalig.
Umaasang diringin ang bawat dalangin sa alay na ito nakalakip. (KORO)

KODA:
Ngayo’y nanalig, umaasa, dumudulog, sumasamba, umaawit, nagmamahal sa iyo.

Post a Comment

Previous Post Next Post
Be a SMART stock investor guided by 8 top stockbrokers!

Contact Form