Ama Namin (Nemy Que Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Nemy Que, SJ
Scorebook: The Best of Himig Heswita


Ama namin, sumasa-langit Ka, sambahin ang ngalan Mo.
Mapasaamin ang Kaharian Mo, sundin ang loob Mo
Dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw,
At patawarin Mo ang aming mga sala,
Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin
At h'wag Mo kaming ipahintulot sa tukso
At iadya Mo kami sa lahat ng masasama.

Your voice matters. Discussions are moderated for civility before being published on the blog. Read my comment policy here.

Previous Post Next Post