Amen (Tinapay ng Buhay Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Jandi Arboleda - Manoling V. Francisco SJ
Album & Scorebook: Tinapay ng Buhay (vol. 1)


PARI: Sa pamamagitan ni Kristo, kasama N'ya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa Iyo D'yos Amang
Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
Magpasawalang hanggan.

Amen! Amen! Amen!
Amen! Amen! Amen!

Your voice matters. Discussions are moderated for civility before being published on the blog. Read my comment policy here.

Previous Post Next Post