Santo (Manoling Francisco Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Manoling V. Francisco, SJ
Album: Misang Pilipino; Scorebook; Hindi Kita Malilimutan


Santo, Santo, Santo, D'yos makapangyarihan,
Puspos ng I'walhati ang langit at lupa.
Osana, Osana sa kaitaasan!
Pinagpala ang narito sa ngalan ng Panginoon.
Osana, Osana sa kaitaasan! Osana, Osana sa kaitaasan!

Your voice matters. Discussions are moderated for civility before being published on the blog. Read my comment policy here.

Previous Post Next Post