Si Kristo ay Gunitain (Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain
bilang pagkai’t inu – min pinagsasaluhan natin,
hanggang sa S’ya’y dumating,
hanggang sa S’ya’y dumating.

Post a Comment

Previous Post Next Post
Be a SMART stock investor guided by 8 top stockbrokers!

Contact Form