Awit ng Paghahangad (Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Charlie Cenzon, SJ


1. O D’yos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko’y Ikaw ang tanging hangad.
Nauuhaw akong parang tigang na lupa, sa tubig ng ‘Yong pag-aaruga.

2. Ika’y pagmamasdan sa dakong banal, Nang makita ko ang ‘Yong pagkarangal.
Dadalangin akong nakataas aking kamay, magagalak na aawit ng papuring iaalay.

KORO:
Gunita ko’y ikaw habang nahihimlay, ‘pagkat ang tulong mo sa tuwina’y taglay.
Sa lilim ng iyong mga pakpak, umaawit akong buong galak.

3. Aking kaluluwa’y kumakapit sa Iyo. Kaligtasa’y tiyak kung hawak Mo ako.
Magdiriwang ang hari ang D’yos siyang dahilan, ang sa iyo ay nangako
galak yaong makakamtan. (KORO)

CODA:
Umaawit, umaawit, umaawit akong buong galak.

Post a Comment

Previous Post Next Post
Be a SMART stock investor guided by 8 top stockbrokers!

Contact Form