Gabing Kulimlim (Jandi and Manoling Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Jandi Arboleda - Manoling V. Francisco, SJ


Pagsapit ng gabing kulimlim naririto Ako
Papawiin Ko ang lumbay mo
Kukumutan ka ng saya
At aakayin Ko ang pagsikat ng umaga

Yakapin mo'ng kaloob Kong buhay sa iyo
Sa piling Ko damhin mo ang mundo
Sa kapwa mo muling mabibigo
Kapayapaan Ko lamang ang sasagip sa iyo.

Anumang tagal ng gabi, kasama mo Ako
Di mo man tanto, narito Ako
Ang buhay Ko'ng nagdudulot ng buhay sa iyo
Kadilimang ito ay kakayanin mo

Pagsapit ng gabing kulimlim naririto Ako
Papawiin Ko ang lumbay mo
Kukumutan ka ng saya
At aakayin Ko ang pagsikat ng umaga

Post a Comment

Previous Post Next Post
Be a SMART stock investor guided by 8 top stockbrokers!

Contact Form