Kordero ng Diyos (Misang Pilipino Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Jandi Arboleda - Manoling Francisco, SJ
Album: Misang Pilipino; Scorebook. Hindi Kita Malilimutan


Kordero ng D'yos na nag-aalis ng mga kasalanan
ng sanlibutan, maawa Ka. (Ulitin)

Kordero ng D'yos na nag-aalis ng mga kasalanan,
lpagkaloob Mo sa amin ang kapayapaan.

Post a Comment

Previous Post Next Post
Be a SMART stock investor guided by 8 top stockbrokers!

Contact Form