Kordero ng Diyos (Misang Pilipino Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Jandi Arboleda - Manoling Francisco, SJ
Album: Misang Pilipino; Scorebook. Hindi Kita Malilimutan


Kordero ng D'yos na nag-aalis ng mga kasalanan
ng sanlibutan, maawa Ka. (Ulitin)

Kordero ng D'yos na nag-aalis ng mga kasalanan,
lpagkaloob Mo sa amin ang kapayapaan.

Your voice matters. Discussions are moderated for civility before being published on the blog. Read my comment policy here.

Previous Post Next Post