Magpasalamat Kayo Sa Panginoon (Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

1. Magpasalamat kayo sa Panginoon
Na Syang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo
Siya’y gumawa ng buwan at mga bitwin
Upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim

REF:
O magpasalamat sa kanyang mga biyaya at awa.
O ating purihin ang Poon na mahabagin sa atin.

2. Magpasalamat kayo sa Panginoon
Dahil sa kagandahang loob niya’y magpakailanman
At pagpalain ng Diyos habang buhay
Na siyang nagligtas sa Kanyang hinirang bayang Israel

Post a Comment

Previous Post Next Post
Be a SMART stock investor guided by 8 top stockbrokers!

Contact Form