Aba, Ginoong Maria (Manoling Francisco Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Manoling V. Francisco, SJ
Album & Scorebook: The Best of Bukas Palad (vol. 1)


Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya
Ang Panginoon ay sumasaiyo,
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
At pinagpala naman ang 'yong anak na si Hesus.

Santa Maria, Ina ng Diyos,
lpanalangin mo kaming makasalanan ngayon
At kung kami'y mamamatay, Amen.

Your voice matters. Discussions are moderated for civility before being published on the blog. Read my comment policy here.

Previous Post Next Post