Aba, Ginoong Maria (Manoling Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Manoling V. Francisco, SJ
Album & Scorebook: The Best of Bukas Palad (vol. 1)


Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya
Ang Panginoon ay sumasaiyo,
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
At pinagpala naman ang 'yong anak na si Hesus.

Santa Maria, Ina ng Diyos,
lpanalangin mo kaming makasalanan ngayon
At kung kami'y mamamatay, Amen.

Post a Comment

Previous Post Next Post
Be a SMART stock investor guided by 8 top stockbrokers!

Contact Form