Abang Maria (Manoling Francisco Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Manoling V. Francisco, SJ


1. Sino'ng mas malumanay sa kogong kumakaway?
Sino'ng mas dalisay sa hamog sa himaymay?
Sino'ng mas malambing sa mapaglarong hangin?
Sino'ng mas maningning sa buwan at bituin?

KORO:
Abang Maria, Mahal naming Ina,
Ang landas tungo kay Hesukristo.
Buong tiwala, kanyang winika:
"Maganap nawa ang 'Yong salita."

2. Sino'ng magpapayapa sa bagyong nananakot?
Sino'ng magpapasigla sa damong sumukot?
Sino'ng takbuhan ng mga dukha?
Sino'ng tanggulan ng mahihina? (KORO, liban sa ... )

KODA:
"Maganap nawa ang 'Yong salita."
Sino'ng dakilang lingkod ng Amang utos?
Santa Maria, Ina ng Diyos.

3. Sino ang Reyna ng langit at lupa?
Sino'ng nag-aaruga sa lahat ng nilikha?

KORO:
Abang Maria, Mahal naming Ina,
Ang landas tungo kay Hesukristo.
Buong tiwala, kanyang winika:
"Maganap nawa ang 'Yong salita."

KODA:
Sino'ng dakilang lingkod ng Amang utos?
Santa Maria, Ina ng Diyos.

Your voice matters. Discussions are moderated for civility before being published on the blog. Read my comment policy here.

Previous Post Next Post