Sa Iyo Lamang (Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Narito ako kalian ma’y di na lalayo
Batid mong para sa akin ay wala ng katuturan
Ang buhay kong ito sa’yo lamang iniaalay.

*Ano man ang nais mong gawin sa buhay ko
Ipagkaloob mo lang na ako’y laging mapasa’yo
Ang buhay kong ito sa’yo lamang iniaalay.

Sa iyong pagdusa ako’y naroroon
Sa iyo lamang ako patungo
Sa iyo lamang.

**Ipagkaloob mo na yaring buhay
Maging isang bakas ng ‘yong liwanag

O Maria.

(Repeat * and then **)

Post a Comment

Previous Post Next Post
Be a SMART stock investor guided by 8 top stockbrokers!

Contact Form