Siya (Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Buhay ko’y may kaguluhan. Ang landas walang patutunguhan
Kaibigan, ano kaya ang kahahantungan?
Ngunit salamat ako’y natagpuan. Binigyan Niya ng kapayapaan
Tanging kay Hesus mayroong tagumpay

REF:
Siya ang aking patnubay, Siya ang aking gabay
Siya sa aki’y nagbigay buhay
Si Hesus ang katotohanan, si Hesus ang Daan
Siya ang tanging Panginoon magpakailan pa man

At ngayon sa aking buhay. Sa tuwina’y Siya’y nagbabantay
Ang pag-ibig niya’y tunay na walang kapantay.
Hinding-hindi na ako mangangamba. Si Hesus laging kasama
Siya sa akin at ako’y sa Kanya (REF)

Post a Comment

Previous Post Next Post
Be a SMART stock investor guided by 8 top stockbrokers!

Contact Form