Kaibigan, Kapanalig (Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Based on John 15:12:17
Words: Tim Ofrasio, SJ
Music: Eduardo P. Hontiveros, SJ
Arrangement: Gino Torres


Ang atas ko sa inyo, mga kaibigan ko,
ay magmahalan kayo
tulad ng pagmamahal ko sa inyo.

May hihigit pa kayang dakila
sa pag-ibig na laang ialay ang buhay
alang-alang sa kaibigan?
Kayo nga’y kaibigan ko
kung matutupad ninyo ang iniaatas ko.

Kayo’y ’di na alipin, kundi kaibigan ko.
Lahat ng mula sa Ama’y nalahad ko na sa inyo
Kayo’y hinirang ko, ’di ako ang hinirang n’yo.
Loob kong humayo kayo at magbunga nang ibayo

Ito nga ang s’yang utos ko
na bilin ko sa inyo: “Magmahalan kayo!
Magmahalan kayo!”

Your voice matters. Discussions are moderated for civility before being published on the blog. Read my comment policy here.

Previous Post Next Post