No Greater Love Than Yours (Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Words: Ali Figueroa
Music: Barok Gutierrez
Arrangement: Palan Reyes


No greater love than yours,
for you laid down your life
for friends you called your own.
No greater love than yours.

No greater love than yours.
You took the bitter cup:
became our Bread and Wine.
No greater love than yours.

Dakilang Pag-ibig,
wala nang daraig:
handang mag-alay-buhay,
laan sa kaibigan.

Inako mo ang kalis,
Tinapay ka ng Buhay,
Alak ng Kaligtasan,
Dakilang Pag-ibig.

Post a Comment

Previous Post Next Post
Be a SMART stock investor guided by 8 top stockbrokers!

Contact Form