Aba, Ginoong Maria (Eddie Hontiveros Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Eddie Hontiveros, SJ
Album & Scorebook: Purihi't Pasalamatan


Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya.
Ang Panginoong D'yos ay sumasa'yo,
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
At pinagpala naman ang 'yong Anak na si Hesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan
Ngayon at kung kami'y mamamatay. Amen.

Your voice matters. Discussions are moderated for civility before being published on the blog. Read my comment policy here.

Previous Post Next Post