Stella Maris (Silvino Borres Jr. and Manoling Francisco Lyrics)

Catholic Songbook: Catholic Mass Songs Lyrics Compilation
Catholic Mass Songs Lyrics

Silvino Borres Jr., SJ - Manoling V. Francisco, SJ
Album & Scorebook: The Best of Bukas Palad (Vol. 1)


1. Kung itong aming paglalayag, inabot ng pagkabagabag.
Nawa'y mabanaagan ka, hinirang na tala ng umaga.

2. Kahit alon man ng pangamba, di alintana sapagkat naro'n ka
Ni unos ng pighati at kadiliman ng gabi.

KORO:
Maria, sa puso ninuman.
Ika'y tala ng kalangitan.
Ningning mo ay walang pagmamaliw,
lnang sinta, inang ginigiliw.

3. Tanglawan kami, aming Ina, sa kalangitan naming pita.
Nawa'y maging hantungan: pinakamimithing Kahanan. (KORO)

Your voice matters. Discussions are moderated for civility before being published on the blog. Read my comment policy here.

Previous Post Next Post